måndag 11 februari 2019

Rektorsbrev - Januari

Hej alla Borgsmoföräldrar!
Nu har vårterminen 2019 dragit igång och vi ser fram mot en härlig vår tillsammans. Vi avslutade höstterminen 2018 riktigt bra där vi stolt kan konstatera att vi tillsammans med er och era barn höjde meritvärdet i jämförelse med höstterminen 2017. Detta är ett tecken på att de satsningar och anpassningar som har gjorts av pedagogerna i undervisningen har gett resultat och att vi ska fortsätta fokusera på detta. Satsningar som Stiftelsen Läxhjälpen, skolans egen läxläsning samt lovskola kommer fortsätta under våren där vi vill slå ett slag för att ni vårdnadshavare uppmuntrar era barn att nyttja dessa tillfällen. (Inom kort kommer det gå hem information om Sportlovets lovskola som äger rum 18-19 februari i skolans lokaler.)
Den sista terminen i grundskolan är extra tuff då eleverna i år 9 har många nationella prov att genomföra. God sömn, mat och motion är något vi verkligen rekommenderar för era barn och via skolans PULS-pass får eleverna bättre förutsättningar att lyckas i de teoretiska ämnena då de har lättare att både koncentrera sig och befästa kunskap i långtidsminnet efter att ha arbetat pulshöjande.  Som vi tidigare har gått ut med beviljar vi ingen ledighet vid nationella prov. Vidare kan du som vårdnadshavare eller ditt barn ta kontakt med skolans SYV, Eva Wärmlund, om ni behöver stöttning kring gymnasieval eller andra frågor som berör gymnasiet. Henne når ni enklast på eva.warmlund@norrkoping.se
Vi kommer inom det närmaste lägga mycket fokus på elevers närvaro och framförallt då en elev har kontinuerlig frånvaro där denna har svårt att nå betyg. Det är bara ni som vårdnadshavare som kan sjukanmäla eller ansöka om ledighet för en elev på skolan. Telefonnummer till frånvaroanmälan på Borgsmoskolan är: 011-444 14 96. Då en elev har oroväckande hög frånvaro har skolan en skyldighet att anmäla detta till huvudman (Norrköpings kommun) samt påbörja en utredning. Utredningen består av att både kartlägga frånvaron samt göra upp en handlingsplan för hur närvaron ska öka. I denna process är ni vårdnadshavare skyldiga att delta vid möten på skolan.


Nytt för denna termin är att vi har organiserat skolans stöd så att följande speciallärare/specialpedagog ansvarar för stödet i ett år vardera.
År 7 – Maria Edlund maria.edlund@norrkoping.se 0725-98 68 31
År 8- Dino Maasovi dino.maasovi@norrkoping.se 0725-99 13 61
År 9 – Mikael Sedman mikael.sedman@norrkoping.se 0725-98 68 52
När det är dags att uppdatera ett åtgärdsprogram eller skapa anpassningar i klassrummet finns dessa tre personer med för att både handleda och stötta skolans pedagoger. Denna omorganisation gör även att vi på ett systematiskt sätt kan säkerställa att eleverna får tillgång till rätt stöd samt att dokumentationen sker kontinuerligt samt rättssäkert.
Den 4 april kommer Norrköpings polis besöka klasserna i år 8 på Borgsmoskolan. Detta är ett moment i skolans förebyggande arbete kring droger och våld. Vi ser fram mot denna dag. För att ladda ned filen eller skriva ut rektorsbrevet kan du göra det från denna länk:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar