måndag 4 november 2019

Specialkost


Vi har noterat att det finns fler elever som önskar specialkost än de som faktiskt sökt. Det gäller främst elever som önskar fläskfri kost. Önskemål om kost ska anmälas av vårdnadshavare i e-tjänsten för specialkost.

Vi uppmanar att vårdnadshavare som ännu inte anmält sitt barns behov av specialkost i e-tjänsten gör det så snart som möjligt.


/Johanna och Maja 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar