tisdag 11 februari 2020

Trygghetsgrupp i innerstaden

Norrköpings ungdomar rör sig allt mer i innerstaden vilket kan innebära att de träffar på en riskfylld miljö. Ungdomsgäng rör sig i området, störande personer med drogmissbruk syns mer och mer, klotter och allmän nedskräpning har tyvärr blivit allt tydligare. Med denna utgångspunkt startades projektet EST Gamla Staden i februari 2019. EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) är en samverkansmodell mellan flera parter i samhället där fokus är att utifrån nuläget samverka för att få resultat. Fastighetsägare, kommun, polis, sociala och humanitära organisationer m.fl. har under årets lopp kartlagt, genom inrapportering av ordning i respektives område, de problemområden som är störst i det begränsade området.

Med syfte att att öka tryggheten går detta projekt nu vidare med trygghetsvandring och samverkan mellan olika aktörer. För att bygga upp en fungerande organisation runt projektet har Nattvandring.nu engagerats i detta. Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Deras mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna får de en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

För att projektet ska fortgå även i framtiden är tanken att Nattvandring.nu genom detta projekt bygger upp en gedigen grupp av ”vandrare” som fortsätter med trygghetsvandringar så länge som det kan behövas i Norrköping City. Här är du som vuxen Norrköpingsbo en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle.

Samtidigt vill vi från skolans sida understryka vikten av att som vårdnadshavare veta var man har sin ungdom och att sätta kloka gränser. Ungdomar ska ha mer frihet än mindre barn, det är viktig träning inför vuxenlivet, men en gränssättning där riskfyllda plaster som t.ex. Hörsalsparken inte är ett alternativ för ungdomen är fortfarande den kloka vuxnes uppgift.

Johanna & Maja


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar