måndag 16 mars 2020

Adiga ayey warqaddaan ku socotaa haddii ey carruur kuu dhigato iskuullada iyo dugsiyada xanaanada carruurta ee Norrköping

Adiga ayey warqaddaan ku socotaa haddii ey carruur kuu dhigato iskuullada iyo
dugsiyada xanaanada carruurta ee Norrköping
Qiimeynta Hey’adda caafimaad dadweynaha (Folkhälsomyndigheten) waa in khatarta
faafidda isqaadsiinta caabuqa Korona (coronaviruset) ee Iswiidhan ey tahay mid aad u
sarreysa.. degmada Norrköping waxey ka duuleysaa talooyinka hey’adaha masuulka ka ah.
Hadafku waa in waxqabadyada demgamu ey u diyaar garoobaan isla markaan saameynta soo
gaareysa noqoto midda ugu yar uguna macquulsan. Goobaha waxqabadyada oo dhan waxey si
dhow ula socdaan xaaladda mar walba taagan.
Guriga jooga haddii aad xanuunsantihiin
Waa muhiim in carruurta iyo ardayda ey guriga ka joogaan iskuulka iyo dugsiga xananada
carruurta haddii ey xanuunsan yihiin. Haddii aidga ama carruurtaada aad qabtaan xanuunyada
hergab, qufac ama qandho/xumad waxaad isku daydaan in aadan dad kale la kulmin. Xattaa
haddii aad dareymeysaan in aad wax yar xanuunsan tihiin. Waa muhiim in aanan dad kale la
qaadsiin. Guriga ku haaya carruurta haddii ey xanuun sanyihiin. Waana xanuun kasta.
Haddii aad tuhmeysid in cunugaaga uu qaaday caabuqa Korona waxaad la xiriirtaa oo
wacdaa Xarunta talo siinta dhinaca caafimaadka ee 1177. Calaamada infekshin waa
xanuun neef mareenka ah, qandho/xumad iyo qufac. Haddii aad qabto su’aalo la xiriira
caabuqa Korona oo kaliya waxaad wacdaa Nambarka Xarunta warbixinta qaran ee 113 13.
Sida aad uga hortageyso in ey isqaadsiinta faafto
• Dhaq gacmaha marar badan si fiicanna ugu dhaq saabuun iyo biyo.
• Guriga jooga haddii aad xanuunsantihiin
• Qufac ama ku hindhis xagasha/laablaabka gacanta.
• Isticmaal warqadaha diifka leyskaga siimiyo hal mar haddii aad u baahato in aad diif
iska siimiso.
• Masaafo ha idiin dhaxeyso adiga iyo dadka kale kana fogoow in aad gacanta ku
salaanto
Bogga norrkoping.se waxaa ku jira warbixin ku saabsan caabuqa Korona iyo leeman kugu
xiraya hey’ado kale. Warbixinta si joogta ah ayaa loo cusbooneysiiyaa.
https://www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar