måndag 16 mars 2020

Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola

Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola
Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning av
Coronaviruset i Sverige är mycket hög. Norrköpings kommun utgår från
ansvariga myndigheters rekommendationer. Målet är att kommunens
verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Alla
verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget.
Stanna hemma om ni är sjuka
Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan eller skolan om de
är sjuka. Om du eller dina barn är sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber
ska ni försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om ni bara
känner er lite sjuka. Det är viktigt att inte smitta andra. Håll barnen hemma om
de är sjuka. Det gäller vid alla typer av sjukdomar.
Om du misstänker att ditt barn är smittad av Coronaviruset ska du ta
kontakt med 1177 Vårdguiden via telefon. Symtom på infektion är
luftvägssymtom, feber eller hosta. Om du enbart har frågor kring Coronaviruset
ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Så undviker du att smittor sprids
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma om ni är sjuka
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand
På norrkoping.se finns information om Coronaviruset och länkar till andra
myndigheter. Informationen uppdateras löpande.
https://www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar