torsdag 2 april 2020

2/4 Till dig som är vårdnadshavare i Norrköpings kommunala grundskola

Hej!

Som ni alla vet är samhället i situation just nu som är väldigt speciell. Vardagen är annorlunda och det märks av både i Norrköping, övriga landet och i världen. I Norrköpings kommun följer vi de nationella myndigheternas direktiv, precis som i alla andra kommuner i Östergötland. När vardagen förändras på det sätt som vi har sett de senaste veckorna behöver också vissa förändringar göras i våra skolor, ibland med kort varsel. Vi hoppas att du som vårdnadshavare har överseende med det i denna situation. Vi vill berätta för dig hur vi tänker kring detta samt ge dig en bild av vilka åtgärder som har gjorts inom Norrköpings grundskola.

Alla elever ska nå sina mål
Inom grundskolan ligger huvudfokus på att varje elev ska nå sina mål. Det gäller även i dessa tider. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt arbetar vi för en god likvärdighet – alltså att alla elevers förutsättningar för lärande ska vara lika goda.
Det här med likvärdighet kan ibland upplevas som att en förändring bidrar till att göra något sämre. Vi förstår om du som vårdnadshavare upplever vissa förändringar så. Vi utgår från alla barns bästa och vårt mål är att de förändringar som görs ska skapa en förbättring för många barn och elever.
Följande punkter är alla viktiga i våra beslut om åtgärder och förändringar:
• God måluppfyllelse för varje elev med hjälp av framgångsrik ämnesundervisning och hög närvaro
• Hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medarbetare över tid
• Bidra till minskad smittspridning utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Läget just nu
Många elever och medarbetare är hemma från skolan och jobbet. Frånvaron ser olika ut på skolorna och den ser olika ut från dag till dag. Detta beror till stor del på de nationella direktiven som säger att man ska vara hemma vid lindriga symtom, vilket man vanligtvis kanske inte är.

Om du vill hjälpa ditt barn som är hemma
Elever som är hemma med milda symtom och är pigga kan göra skoluppgifter i Google Classroom eller jobba i ett digitalt läromedel hemifrån. På så sätt kan ditt barn följa undervisningen även om han/hon är hemma med milda symtom. Vi uppmuntrar även dig som har yngre barn att hålla igång läsningen.

Förändringar som har genomförts
Vi vill beskriva några av de förändringar vi genomfört tillfälligt. Förändringarna kan se olika ut på skolorna och i årskurserna. Det kan vara så att ditt barns skolsituation redan har påverkats av dessa förändringar. Kanske kommer ni märka av dem framöver.
Vi har bland annat sett över:
Vikarier eller ej ordinarie lärare Ditt barn kan få undervisning av annan lärare än man är van vid. Detta då personalfrånvaron är högre än vanligt. Rektor på skolan kan behöva omorganisera personalen för att undervisningen i så hög grad som möjligt ska ske av ämneslärare. Utbildningskontoret hjälper också till att ordna vikarier där behovet är stort. Det kan vara i form av annan pedagogisk personal i organisationen eller lärarstudenter. Alla har godkänts som vikarier och har lämnat intyg från polisens belastningsregister, vilket alltid görs när man arbetar i vår verksamhet.
Förändrade undervisningsgrupper Ditt barn kan få undervisning i en annan undervisningsgrupp än vanligt. Detta kan vara ett sätt för en skola och en rektor att organisera för ämnesundervisning om många elever eller lärare är borta.
Undervisning på annan plats Ditt barn har kanske fått viss undervisning på en annan skola med elever från flera skolor. Det kan vara ändrat nu. För att minska smittspridningen sker undervisning i större utsträckning på hemskolan. Det kan innebära vissa schemaändringar eller förändrade skolskjutsar. Även simundervisningen på Centralbadet är inställd för vårterminen. Berörda elever kommer att få simundervisning vid ett senare tillfälle.
Närvaro och frånvaro Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill att alla elever som är sjuka är hemma. Det gäller även om barnen har lindriga förkylningssymtom som till exempel snuva. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få undervisning och utbildning.
Distansundervisning Det finns inga nationella rekommendationer om distansundervisning i grundskolan och vi vet inte om det kommer. Inom utbildningskontoret och på skolorna förbereder vi för att kunna ha undervisning även på distans om det kommer en rekommendation om distansundervisning för grundskolan.
I dagsläget är alltså den vanliga undervisning och utbildning på våra skolor igång. Vi får många frågor om vi kan ha distansundervisning igång parallellt med den vanliga undervisningen. Det är i dagsläget inte möjligt på grund av att personalfrånvaron är hög. Om personalen ska hålla under våren kan de bara ha undervisning på ett ställe åt gången och det är i skolan.
Elevhälsan Elevhälsans arbete fortsätter som vanligt och det går bra att höra av sig till elevhälsan. Personal finns på plats, men om någon ur personalen är sjuk så kan inbokade möten behöva skjutas upp. Om det är aktuellt får du som vårdnadshavare återkoppling.
Matsal och idrott I de nationella rekommendationerna står att vi ska undvika större samlingar av elever. Det gör vi till exempel genom att ha nya rutiner i matsalen eller ändra tiderna så det blir färre elever som äter samtidigt. Idrottsundervisningens innehåll är förändrat. Istället för aktiviteter med mycket fysisk kontakt kommer eleverna göra andra aktiviteter.
Städning För att bidra till minskad smittspridning städas våra skolor oftare än vanligt, till exempel på toaletter, handtag, lysknappar och andra känsliga ytor.

På kommunens hemsida hittar du mer information för dig som vårdnadshavare. Sidan uppdateras löpande. Information finns även på Skolverkets hemsida.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola.html
www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder

Tack för din förståelse för att utbildningen för ditt barn just nu kan vara lite förändrad, för att du stöttar våra medarbetare i deras arbete med att göra sitt yttersta för att varje elev ska få goda förutsättningar att lyckas och för ditt ovärderliga engagemang i ditt barns skolgång.

Med vänliga hälsningar
Sofie Lindén Utbildningsdirektör Norrköpings kommun

1 kommentar: