måndag 4 maj 2020

Information till dig som är vårdnadshavare 2020-04-30

Hej,

Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår grundskoleverksamhet och våra fritidshem starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings skola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.

Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma vid behov, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar eller vissa lektioner, att undervisningen har omorganiserats samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.

Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.

Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har uppstått. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans: norrkoping.se/corona-information-till-unga

Tack!

Med vänlig hälsning
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, tf. verksamhetschef grundskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar