måndag 29 juni 2020

INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING

Hamnar Du ofta i konflikt med din tonåring?
Vill du vara med i en föräldracirkel?

Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla

Vad är Komet?
Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.
Hur går det till?
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.
De olika momenten i träffarna är;
- Tid tillsammans
Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen
- Kommunikation
Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation
-Problemlösning
-ål: förhandla och nå överenskommelser med den unge
- Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser

Vem kan delta?
Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi
vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det är konflikter och bråk med
barnet/ungdomen.
Vi inbjuder Dig/Er till utbildning i grupp med andra tonårsföräldrar. Det kommer att
vara högst 12 st föräldrar i gruppen. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att
göras.

Kursen består av 8 träffar under hösten 2020, med start under v 40.
Cirka två månader efter kursen inbjuds gruppen också till en uppföljningsträff.
Tid: en kväll i veckan på onsdagar 17.30–20.00.Fika ingår och kursen är kostnadsfri.
Vi önskar din anmälan senast fredag den 28:e augusti 2020. Maila eller ring till
nedanstående kontaktpersoner.
I anmälan vill vi ha följande uppgifter:
Ditt namn, telefonnummer, adress (gärna din e-post)
Ditt barns namn, skola och klass
Kort beskrivning av anledningen till att du önskar gå KOMET.
Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare
information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.

Kontakta:
Markus Lundahl
Socialpedagog, Socialkontoret
Telefon: 011-151247
Mobil: 072-5991316
markus.lundahl@norrkoping.se

Mari Klinthäll
Socialpedagog, Socialkontoret
Telefon: 011-153898
Mobil: 0727-248930
marie.klinthall@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar