tisdag 16 februari 2021

Till vårdnadshavare på Borgsmoskolan

Idag efter skoldagens slut, i samband med att skolan höll på att tömmas, drabbades vi av att brand anlades i en papperskorg på en toalett i Borgsmohallen. Branden släcktes snabbt av skolpersonal. Brandlarm utlöstes och skolan utrymdes. Vid tidpunkten var det få elever kvar på skolan vilket innebär att ditt barn kanske redan hade hunnit hem. Räddningstjänst och polis har varit på plats under eftermiddagen för att påbörja deras arbete kring händelsen. Vi på skolan kommer lyfta allvaret och riskerna med brand med våra elever. För att förstärka det förebyggande arbetet tillsammans med oss på skolan, ser vi gärna att  ni som vårdnadshavare prata med era barn kring de konsekvenser som kan bli av brand. 

I morgon är skolan öppen som planerat med hälften av eleverna på skolan när andra halvan har friluftsdag. 

Hälsningar

Skolledningen på Borgsmoskolan 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar