Kontakt

Adress:

Borgsmoskolan
Dalviksgatan 75
603 80 Norrköping
Tfn  011-15 31 00
E-post: borgsmoskolan@norrkoping.se

Rektor
Johanna Flodin Karlsson
Tfn 011-153102
E-post: johanna.flodinkarlsson@norrkoping.se

Maja Thorsén
Tfn 011-153114 
E-post: maja.thorsen@norrkoping.se

Expedition
Expeditionen nås på telefon 011-15 31 00 eller 072-724 88 99.

Kurator
Janni Sandberg
Tfn  072-724 89 70
E-post: janni.sandberg@norrkoping.se

Skolsköterska
Eva Andersson
Tfn 072 598 66 77
E-post: eva2.andersson@norrkoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Pernilla Sjöberg Bohlin
076-173 64 08
E-post pernilla.sjobergbolin@norrkoping.se