Sjukanmälan

Sjukanmälan

Alla sjukanmälningar görs via Talsvar. Elevens vårdnadshavare ringer telefonnummer 011- 444 14 96 och ombeds knappa in personnummer samt tid för frånvaro. Man kan anmäla frånvaro för hela dagar eller delar av dagar.

När frånvaron har anmälts får man ett meddelande via SMS och mejl om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter.

Sjukanmälan ska göras varje dag, om man inte redan från början kan ange hur många dagar frånvaron kommer att gälla. Ledighetsansökan görs fortfarande på papper.

På telefonsvararen finns tydliga instruktioner, men här följer en sammanfattning:

- Elevens personnummer knappas in

- Om frånvaron gäller hela dagen trycker man 9

- Gäller frånvaron en annan dag trycker man datumet och därefter 9 för en hel dag

- Gäller frånvaron bara en del av en dag anger man startdatum, startid, slutdatum och sluttid.

- Man kan alltid trycka * för att komma tillbaka till början av meddelandet och # för att få hjälp.

I samband med införandet av Talsvar kommer också vårdnadshavarna att få meddelanden via sms och mejl om eleven har ogiltig frånvaro under dagen. När en lärare har kvitterat en lektion där en elev har okänd eller ogiltig frånvaro, skickas automatiskt ett meddelande till vårdnadshavarna.